Жалпы хирургия бөлімшесі

Жалпы хирургия бөлімшесі облыстық аурухананың үшінші қабатында орналасқан. Бөлімше 55 төсекке есептелген. 53 төсек абдоминальдық, 1 төсек торакальдық, 1 төсек тамыр ауыруына арналған.

Бөлімшенің негізгі қызметі шұғыл және жоспарлы түсетін науқастарға кеуде мен құрсақ аймағы органдары ауырып түсетін науқастарға маманданған және жоғары маманданған хирургиялық көмек көрсету.

Ота жасау технологияның қазіргі заманғы озық түрлерін пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Барлық ота жасау бөлмелері ең соңғы жабдықтармен және қажетті ең жаңа құрал саймандармен қамтылған, олар қандайма болмасын жабық және эндоскопиялық оталардың да неше түрін жасауға мүмкіндік береді.

НКОК компаниясының қолдауымен соңғы бірнеше жылдар бойы бөлімшемізде Чехия, Шотландия, Ирландия, Ангалия сияқты елдерден шетелдік консультант дәрігерлер жұмыс жасап жүр.

Бариатрикалық және метаболизмдік хирургияны дамыту ( семіздікке ота жасау) мақсатында Атырау қаласына әр үш ай сайын Литвадан дүниежүзіне аты мәлім, көрнекті бариатрикалық хирург Альмантас Маляскас келіп тұрады.

Бөлімшеде шұғыл жасалатын оталардан басқа жоспарлы жоғарытехнологиялық оталар да жасалады.

Негізгі жасалатын оталар:

 • Традиционные и лапароскопические аппендэктомии
 • Традиционные и лапароскопические холецистэктомии при желче-каменной болезни
 • Традиционные и лапароскопические герниопластики при паховых, вентральных и внутренних грыжах
 • Лапароскопические герниопластики и фундопликации при ГЭРБ(гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь) и ГПОД(грыжи пищеводного отверстия диафрагмы)
 • Лапароскопические эзофагокардиомиотомии при ахалазии кардии
 • Лапароскопические адреналэктомии при патологиях надпочечника
 • Лапароскопические нефрэктомии при патологиях почек
 • Лапароскопические пластические операции при патологиях лоханочно-мочеточникого сегмента
 • Лапароскопические цистэктомии при кистозных изменениях печени, почек, легких
 • Торакоскопические операции при патологиях легких
 • Традиционные и лапароскопические резекции желудка при патологиях желудка и двенадцатиперстной кишки
 • Лапароскопический адгезиолизис при спаечной болезни брюшной полости
 • Хирургия ожирения
 • Лапароскопическое желудочное шунтирование по Ру
 • Лапароскопическая продольная резекция желудка

Бөлімше меңгерушісі – Дюсупов Аманжол Хамзаевич, бірінші категориялы дәрігер, жалпы стажы 11 жыл.

1999-2005 – Западно-Казахстанская Государственная Медицинская Академия им. М. Оспанова – лечебный факультет

1999-2005 – жылдары М. Оспанов атындағы Батыс Қазахстан Мемлекеттік Медициналық Академиясының емдеу факультетін оқыған.

2005-2006 – Интернатура на базе Западно-Казахстанской Государственной Медицинской Академии им. М. Оспанова

2005-2006 –жылдары М. Оспанов ЗКГМА базасында Интернатурадан өткен.

2006-2010 – врач-хирург – отделение экстренной хирургии – Атырауская областная больница

2010-2011 – врач-торакальный хирург – отделение торакальной хирургии – Городская больница №2 г. Астана

2011-2013 – врач-хирург – отделение общей хирургии – Городская больница №2 г. Астана 2013-2015 – Врач-хирург – Отделение общей хирургии – Атырауская областная больница

2015-2017 – Заместитель главного врача по хирургической работе – Атырауская областная больница

2017 – по настоящее время – Заведующий отделением общей хирургии – Атырауская областная больница

Специализации:

20.11.2007-14.12.2007 РГП «Национальный научный медицинский центр МЗ РК» – Эндовидеоскопическая хирургия

01.11.2010-30.11.2010 АО «Медицинский университет Астана» – Эндовидеохирургические вмешательства в торакальной и абдоминальной хирургии

03.07.2011-30.09.2011 Литва, Каунас, Клиника Литовского университета наук здоровья – Минимально-инвазивная хирургия

01.04.2015-31.05.2015 Литва, Каунас, Клиника Литовского университета наук здоровья – Бариатрическая и метаболическая хирургия

 

Емдеуші дәрігерлер:

Сатвалдинов Қанат Қабиденұлы

Сағынбаева Бақтыгүл Маратқызы

Қазғалиев Мерей Талғатұлы

Канатов Рафхат Талгатович

Қаражанова Аягөз Есенкұлқызы

Тасмағамбетов Берік Қажымұратұлы